build_links(); ?>
KosmosNaukaOdkrycia

Nierówny Wszechświat

Jak kosmos się przekrzywił?

Dekadę temu kosmolodzy zaczęli podejrzewać, że Wszechświat może być dziwnie nierówny. Poszlaki, świadczące o jego nierównowadze wyłoniły się z badań poświaty Wielkiego Wybuchu, mikrofalowego promieniowania tła (CMB). Jego mapy są upstrzone ciepłymi i zimnymi plamami, powstałymi wskutek nierównomiernego rozkładu materii. Spływające od 2003 roku z satelity NASA WMAP dane sugerowały, że jedna strona kosmosu jest gorętsza od drugiej. Jednak doniesienia te zderzyły się z dominującą teorią kosmologiczną, zgodnie z którą kosmos rozszerzył się dramatycznie w trakcie wczesnego okresu rozwoju zwanego inflacją, co powinno pozostawić CMB względnie izotropowe.
Ostatnio argumenty za kosmiczną nierównowagą znacząco wzrosły – europejski satelita Planck nowszy i dokładniejszy od WMAP-a, dostarczył podobne, wiarygodne pomiary asymetrycznego kosmosu. Pozostaje jednak pytanie, czy to odkrycie pociąga za sobą konieczność przemyślenia wszystkich teorii, czy też jest wynikiem niezwykle mało prawdopodobnej, ale możliwej do wyjaśnienia koincydencji.
„Po kilku latach wyników, opartych na niezależnych pracach wielu badaczy analizujących dane WMAP-a dostaliśmy ich niezależne potwierdzenie z danych Plancka” – mówi Krzysztof Górski z kalifornijskiego Jet Propulsion Laboratory w Pasadeenie.
Zadziwające różnice temperatury mogą być reallne, ale wciąż pozostają zagadką. Kosmolg Yabebal Fantaye z Universtiy of Oslo, wraz z Górskim i innym badaczami, przeprowadził ostatnio 10 000 symulacji wyglądu CBM we wszechświatach, w których obowiązywał standardowy model ewolucji. Jak opisuje w artykule, który ukazał się w Astrophysical Journal Letters, obraz CMB przypominający naprawde obserwowany pojawił się tylko w siedmiu wszechświatach testowych. Innymi słowy, standardowy model kosmologiczny tłumaczy obserwowane wyniki, ale ledwo lewo.” To z pewnością może się wydarzyć, ale nie jest zbyt prawdopodobne” – mówi Fantaye.
Kosmolodzy badają już możliwość, że ta asymetria wskazuje na coś nowego – hipotetyczne pole energii oplatające nowo narodzony Wszechświat lub starożytne siniaki po kolizji z innym światem. Dalszego wyjaśnienia możemy oczekiwać, gdy zespół Plancka opublikuje dane dotyczące polaryzacji – sposobu oscylacji – fotonów CMB. Pozwoli to odróżnić przypadek wszechświata egzotycznego od przypadkowego wybryku, który jest realizowany w uznawanym dziś modelu.

Dodaj komentarz