build_links(); ?>
KosmosNauka

Wpływ Księżyca na psychikę człowieka

Księżyc jest jedynym naturalnym satelitą Ziemi. Krążąc wokół naszej planety kręci się również wokół własnej osi, dowiedzieliśmy się o tym już w szkole podstawowej. Jaki jest natomiast wpływ Księżyca na naszą psychikę?

Związek Księżyca z powstawaniem przypływów i odpływów mórz był znany już w czasach starożytnych. Przypływy i odpływy są wynikiem działania sił przyciągania Słońca i Księżyca. O ich mocy świadczy fakt, iż w niektórych przypadkach w kombinacji siły rotacyjnej Ziemi z głębokością wód, potrafią spowodować podniesienie się powierzchni wody oceanów do 70 cm i na niektórych wybrzeżach wywołać fale przypływu sięgające nawet do 15 metrów! Przykładem może być wschodnie wybrzeże Ameryki Północnej czy rejony Kanału La Manche. W czasie pełni Księżyca niebezpieczeństwo gwałtownego przypływu jest szczególnie duże. Tak stało się w 1962 roku. Wówczas przypływ fal spustoszył wybrzeże Morza Północnego. W czasie pełni Księżyca miały miejsce liczne trzęsienia Ziemi. Niektórzy naukowcy nie wykluczają zależności między trzęsieniem Ziemi a wpływem Księżyca na planetę.
Ciekawostką jest fakt, że Księżyc ma wpływ także na rozmnażanie niektórych gatunków zwierząt. Niektórzy rolnicy warunkują pory siewu od fazy Księżyca. Księżyc oddziałuje także na człowieka. Według wielu obserwacji, fazy Księżyca oddziałują na ciało człowieka. Faktem jest, że pacjenci w czasie pełni Księżyca i nowiu silniej krwawią. Osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne mają gorsze samopoczucie podczas pełni Księżyca. Wiele osób skarży się na bezsenność podczas pełni. Ta niedogodność występuje także w całkowicie zaciemnionych pomieszczeniach, czyli nie ma związku z blaskiem Księżyca.
Statystyki pokazują, że więcej wypadków drogowych ma miejsce właśnie podczas pełni Księżyca. Morderstwa, samobójstwa również popełniane są liczniej podczas nowiu i pełni Księżyca niż w inne fazy.
A teraz o pozytywnym wpływie Księżyca na człowieka. Księżyc pobudza człowieka do twórczości. Znamy to z notatek wielu malarzy, poetów czy innych artystów. Istnieje również teoria o tym, że fazy Księżyca mają wpływ na poczęcie dziecka.
Wiele wyżej wymienionych zdarzeń nie ma faktycznego potwierdzenia naukowego. Jednak na pewno każdy z nas spotkał się z kilkoma takimi oddziaływaniami. Zatem coś w tym jest. Przyszłość być może ukaże nam więcej informacji w tym temacie.

Dodaj komentarz